Kunngjøringer

Kommunedelplan for klima, energi og miljø - Varsel om oppstart med høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Holmestrand kommune skal utarbeide en ny kommunedelplan for klima, energi og miljø for perioden 2022-2030. Formannskapet behandlet forslaget til planprogram i møte 03.03.22 og det kunngjøres herved varsel om oppstart av arbeidet ny kommunedelplan for klima, energi og miljø med høring og offentlig ettersyn av tilhørende forslag til planprogram.

Formannskapet fattet følgende vedtak 03.03.22 (saknr.027/22):
 

  1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima, energi og miljø legges ut til høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningsloven § 11-13.
  2. Holmestrand kommune legger til grunn et overordnet mål å redusere klimagassutslippene med 50 % og opp mot 55 % innenfor kommunes virksomhet og innenfor kommunens grenser innen 2030 som føring for arbeidet med ny klima-, energi- og miljøplan. Referanseåret for utslippsreduksjon settes til 2009 grunnet tilgjengelig klimastatistikk.


Saksdokumenter:

Du finner også saksfremlegget med forslag til planprogram her.
 

Forslag til planprogram - høring og offentlig ettersyn
Planprogrammet gjør blant annet rede for planarbeidets formål, planprosess med frister og deltakere, opplegg for medvirkning samt behov for utredninger. Man kan gjerne forstå planprogrammet som en «plan for planen», som skal bidra til at planprosessen blir oversiktlig, forutsigbar og gjennomsiktig.

Har du innspill til?
Frist for å gi uttalelse eller fremme merknad til planprogrammet er satt til 22.04.2022. Send uttalelse/merknad skriftlig:

Marker din uttalelse/merknad på en tydelig måte, for eksempel slik: «Uttalelse/merknad - Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima, energi og miljø».

Spørsmål og henvendelser
Hvis du har spørsmål eller henvendelser om arbeidet med kommunedelplanen for klima, energi og miljø i Holmestrand, kan du kontakte Klima- og miljørådgiver Espen Kristoffer Jenssen

Til toppen