Må utbedre vannlekkasje i Nyveien

Må utbedre vannlekkasje i Nyveien

Det har oppstått en vannlekkasje i Nyveien i Holmestrand by. Det er helt nødvendig å utbedre denne, og vi må av den grunn stenge Nyveien. Nyveien stenges mandag 16. januar fra klokka 18 i anslagsvis tre uker.

Nyveien med utsikt til sjøen og skilt som viser at Nyveien er stengt for gjennomgjøring - Klikk for stort bildeVannlekkasjen i nyveien blir utbedret fra 16. januar Mesta

Flere tiltak iverksettes

18. januar:

  • Bilet skal ikke benyttes som gjennomkjøring. Etter nærmere dialog mellom kommunen og entreprenør har kommunen satt opp omkjøringsskilt her.
  • Veivaktene langs Skoleveien er på plass fra 19. januar.
  • Kommunen rydder tilkomst-gangveier tilhørende bussholdeplassen sør i Skolegaten for snø.

Vil observere trafikkbildet tett tirsdag morgen

16. januar: Dette har vært en akutt hendelse. Kommunen foretok en innledende vurdering på hva en ønsket å få til av ulike midlertidige trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med utbedringen av vannlekkasjen og stenging av Nyveien, med økt trafikk i Skolegata. Veimyndighet vurderte det dithen at redusert hastighet på strekningen over en 3-ukers periode ikke er nødvendig i en eksisterende 40-sone.

  • Det blir skilting for omkjøring
  • Busstopp som ikke betjenes i perioden er merket med fysiske plakater
  • Holmestrand kommune vil tirsdag morgen 17. januar ha personell i Skolegata som observerer trafikkbildet tett, for å se an situasjonen i trafikkbildet.
  • Menneskelige ressurser vil den første uken, etter behov - være til stede i Skolegata som et trafikksikkerhetstiltak.
  • Ordningen evalueres etter en uke, og justeres ut ifra behov.

Slik påvirkes busstilbudet

Mandag 16. januar:
Bussholdeplass Nyveien/Jernbanegaten ikke i bruk så lenge Nyveien er stengt

Melding fra VKT om bussholdeplassene i Holmestrand sentrum:

VKT betjener ikke holdeplass Nyveien/Jernbanegaten så lenge Nyveien er stengt.
Holdeplass Holmestrand Sentrum og holdeplass Langgaten 38 vil være de nærmeste holdeplassene i denne perioden.

Kommunen hengt opp en plakat med informasjon om at holdeplass i Nyveien /Dr.Graaruds plass ikke betjenes.

Beskjed fra VKT om stenging av Nyveien og hvilke ruter det påvirker

Kart over Holmestrand sentrum - Klikk for stort bildeVisuell forklaring på hvilke busstopp som ikke er betjent i Holmestrand sentrum

 

Akutt hendelse - varsel om utbedring av vannlekkasje

Fredag 13. januar: Det vil bli skiltet omkjøring via Botneveien/Skolegata. I Skolegata skal det gjennomføres fartsreduserende tiltak, eventuelt andre nødvendig trafikksikkerhetstiltak.

Nødetater, skoler, buss og naboer varsles i løpet av dagen fredag 13. januar.

Til toppen