Kunngjøringer

Meddommere og lagrettemedlemmer, Holmestrand kommune for perioden 2021-2024

Klikk for stort bildeJustisia Shutterstock I henhold til domstolloven § 68 legges forslag ut til offentlig ettersyn i to uker, høringsperiode for Holmestrand kommune er 9. juni til 23. juni. Enhver som har innvendinger til forslaget oppfordres til å melde fra til kommunen om dette.

Innvendinger sendes til Holmestrand kommunes e-post - politisk.sekretariat@holmestrand.kommune.no

Spørsmål kan stilles til Marianne Røstad, marianne.beathe.rostad@holmestrand.kommune.no

Her finner du oversikt over meddommere og lagrettemedlemmer  (XLSX, 13 kB)

Det er kommunestyret som vedtar listen i kommunestyret 24 juni.

Til toppen