Mistenker du klimabetinget avlingssvikt?

Mistenker du klimabetinget avlingssvikt?

Bilde av jorde med sviktende avling - Klikk for stort bildeJorde med avlingssvikt Holmestrand kommune Husk å melde fra umiddelbart hvis du mistenker fare for klimabetinget avlingssvikt.

Etter en vår med lite nedbør minner Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om meldekravet i ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt (tidl. tilskudd til avlingsskade). Ifølge forskriften er det et vilkår for å kunne gi tilskudd ved produksjonssvikt at foretaket «uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.»

Plante- og honningprodusenter som vurderer at ugunstige klimaforhold kan føre til produksjonssvikt, bør umiddelbart melde fra til landbruksforvaltningen i kommunen. Ikke vent og se an, men sørg for å ha fylt meldeplikten.

Hvis et areal blir stående uhøstet, skal kommunen under enhver omstendighet gjennomføre stedlig kontroll. For at kommunen skal kunne gjøre det, må de bli informert om areal som blir stående uhøstet.

Les mer om “Erstatning klimabetinget avlingssvikt” hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:  Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Til toppen