Naturtypekartlegging i Holmestrand kommune 2022

Naturtypekartlegging i Holmestrand kommune 2022

I 2022 skal det kartlegges naturtyper i deler av Holmestrand kommune. Kartleggingen skjer etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper i Norge (NiN- kartlegging). Statsforvalteren i Vestfold og Telemark leder kartlegging, som skjer etter oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Bilde av en person i en granskog - Klikk for stort bildeNaturtype Miljødirektoratet

Oversikt over områder i Holmestrand som er planlagt NiN-kartlagt i 2022 kan ses her: 

Kart over NiN kartlegging 2022 - Miljødirektoratet
 

Det er kartleggingsfirmaet Norconsult som skal gjennomføre kartleggingen. Statsforvalteren vil varsle grunneierne om kartleggingen innen 20. mai. 

Du kan lese mer om NiN-kartlegging på Miljødirektoratets nettsider:

Natur i Norge (NiN) - Miljødirektoratet

Til toppen