Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Kunngjøringer

Ny vannledning i Tandbergåsen

Ny vannledning i Tandbergåsen skal etableres - Klikk for stort bildeNy vannledning i Tandbergåsen skal etableres Holmestrand kommune Kjeldaas AS har fått i oppdrag av Holmestrand kommune å etablere ny vannledning i Tandbergåsen, som vist på bildet. Hovedarbeidene vil bestå av løsmasseboring og mindre gravearbeider.

Arbeidene vil starte i månedsskiftet januar/februar 2021, og pågå ut mars 2021.
Normal arbeidstid vil være mandag til fredag 7–19.

Begrenset framkommelighet

Det vil bli utført gravearbeid i veien i Tandbergåsen, i forbindelse med dette vil veien stenges. Fotgjengere vil kunne passere arbeidstedet. Anleggstrafikk til og fra anlegget må påregnes så lenge arbeidene pågår.

Begrenset fremkommelighet og støy

Det må påregnes ulemper i form av begrenset fremkommelighet, anleggstrafikk, søle og støy for de nærmeste naboene.

Det er viktig at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Grøfter og utstyr skal sikres mot uvedkommende. Vennligst hold god avstand og respekter skilt og sperringer. Vi ber spesielt om at barn holdes unna arbeidsområdene, maskiner og utstyr. Dette gjelder også når arbeider ikke pågår.

Dersom dere likevel opplever dårlig sikring eller farlige situasjoner i forbindelse med våre arbeider, vennligst kontakt oss så snarest mulig.

Vi beklager eventuelle ulemper våre arbeider måtte medføre. Dersom dere har spørsmål til prosjektet, vennligst ta snarlig kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Holmestrand kommune (Prosjektleder):

Matthias Krügersson, tlf. 408 04 021, epost: matthias.krugersson@holmestrand.kommune.no

Kjeldaas AS (Anleggsleder):

Jørgen Nyfløt, tlf. 462 97 640, epost: j.nyflot@kjeldaas-as.no

VA Consult AS (Byggeledelse for Holmestrand Kommune):

Henriette Johansen, tlf. 922 32 671, epost: hj@vaconsult.no

Til toppen