Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Kunngjøringer

Ny vannledning i Thorshaugveien

Kart over anleggsområdet - Klikk for stort bildeNy vannledning i Thorshaugveien Holmestrand kommune Ektvedt AS skal etablere ny vannledning i Thorshaugveien. Arbeidene vil starte i januar 2021, og pågå ut mars 2021. Arbeidene vil gi begrenset fremkommelighet, og det må påregnes ulemper i form av anleggstrafikk, søle og støy for de nærmeste naboene.

Normal arbeidstid vil være mandag til fredag klokken 7– 19.

Brev er sendt aktuelle innbyggere. Vi beklager eventuelle ulemper vårt arbeid måtte medføre.

Stengt vei for biler

Det vil bli utført gravearbeid i veien i Thorshaugveien, i forbindelse med dette vil veien stenges. Omkjøring vil bli skiltet. Fotgjengere vil kunne passere arbeidstedet. Anleggstrafikk
til og fra anlegget må påregnes så lenge arbeidene pågår.

Helse, miljø og sikkerhet ivaretas

Det er viktig at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Holmestrand kommune ber om at det holdes god avstand og at en respekter skilt og sperringer. Vi ber spesielt om at barn holdes unna arbeidsområdene, maskiner og utstyr. Dette gjelder også når arbeider ikke pågår.

Grøfter og utstyr vil bli sikret mot uvedkommende.

Dersom dere likevel opplever dårlig sikring eller farlige situasjoner i forbindelse med våre arbeider, vennligst kontakt oss snarest mulig.

Kontakter:

Holmestrand kommune:

Morten Rygh, tlf. 409 12 754, epost: morten.rygh@holmestrand.kommune.no

Ektvedt AS (Anleggsleder):

Karsten Winther Hansen, tlf. 922 70 640, epost: karsten@sektvedt.no

VA Consult AS (Byggeledelse VA):

Vidar Jellum, tlf. 957 27 210, epost: vj@vaconsult.no

Til toppen