Kunngjøringer

Nye veinavn vedtatt for Hillestad Elvetun, Ekeberg og Sundbyfoss

Sakene ble behandlet i Formannskapsmøte den 13. februar 2020. Fem nye veinavn ble vedtatt.

Hillestad Elvetun

FORM - NH-004/20 vedtak:

I medhold av Matrikkelloven §21, Matrikkelforskriften §51 og Lov om stadnamn vedtas følgende som nye veinavn på Hillestad Elvetun (PlanID 2018048)

Vei 1: Damsrønningen

Vei 2: Mølledammen 

Nb: Som offentlig organ er kommunen pålagt å bruke den skrivemåten av navnet som er godkjent i Sentralt stedsnavnsregister (SSR). For vei 2. er den eneste godkjente formen "Møllerdammen".  Derfor må kommunen foreløpig bruke denne skrivemåten i veinavnet.

Kommunen har bedt kartverket opprette en sak for avgjøre og eventuelt endre den godkjente skrivemåten i SSR. Det kan ikke garanteres at den godkjente skrivemåten blir endret til «Mølledammen», men det er sannsynlig at Kartverket tar hensyn til den lokale bruken av navnet som er "Mølledammen".

Les saksfremlegget her.

Klikk for stort bildeHillestad Elvetun  

Ekeberg

FORM - NH-005/20 vedtak:

I medhold av Matrikkelloven §21, Matrikkelforskriften §51 og Lov om stadnamn vedtas følgende som nye veinavn på Ekeberg (PlanId 2015031):

Vei. 1: Eplehagan

Vei 2: Gartneriveien

Les saksfremlegget her.

 

Klikk for stort bildeNye veinavn på Ekeberg er Eplehagan og Gartneriveien.

 

Sundbyfoss, Engnes

FORM - NH-003/20 vedtak:

I medhold av Matrikkelloven §21, Matrikkelforskriften §51 og Lov om stadnamn vedtas Lørdalbakken som nytt veinavn etter anbefalte forslag i saken. 

Les saksfremlegget her.

 

Klikk for stort bildeNytt veinavn i Sundbyfoss er Lørdalbakken.  

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage rettes skriftlig til Holmestrand kommune på postmottak@holmestrand.kommune.no eller til postboks 312, 3081 Holemstrand.