Nytt fredningsområde for hummer i kommunen

Hummer holdes i hånden - Klikk for stort bildeFredningsområde for hummer i Holmestrand Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer, som gjelder fra 1. oktober. Mulodden i Holmestrand kommune er ett av dem.

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.

Fredningsområder gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver.

 

Mulodden i Holmestrand er markert på kart - Klikk for stort bildeMulodden i Holmestrand er markert Holmestrand kommune

Positive effekter for hummerbestanden

  • Forskning i fredningsområdene viser positive effekter på bestanden av hummer i områdene:
  • Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Alders- og størrelsessammensetningen av bestanden vil også bli mer naturlig siden fisketrykket fjernes.
  • Hummeren er større og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver med bedre evne til å overleve.
  • De større hunnene bærer oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i disse områdene sammenlignet med fiskede områder.
  • Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.
  • Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.

Her ser du alle hummerreguleringer

Les mer om på fiskeridirektoratets nettsider