Nytt fredningsområde for hummer i kommunen

Nytt fredningsområde for hummer i kommunen

Hummer holdes i hånden - Klikk for stort bildeFredningsområde for hummer i Holmestrand Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer, som gjelder fra 1. oktober. Mulodden i Holmestrand kommune er ett av dem.

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.

Fredningsområder gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver.

 

Mulodden i Holmestrand er markert på kart - Klikk for stort bildeMulodden i Holmestrand er markert Holmestrand kommune

Positive effekter for hummerbestanden

  • Forskning i fredningsområdene viser positive effekter på bestanden av hummer i områdene:
  • Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Alders- og størrelsessammensetningen av bestanden vil også bli mer naturlig siden fisketrykket fjernes.
  • Hummeren er større og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver med bedre evne til å overleve.
  • De større hunnene bærer oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i disse områdene sammenlignet med fiskede områder.
  • Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.
  • Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.

Her ser du alle hummerreguleringer

Les mer om på fiskeridirektoratets nettsider

Til toppen