Kunngjøringer

Nytt vann- og avløpsanlegg i Holmestrand by ved Bilet

Kart over området det skal bygges - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune skal anlegge nytt vann- og avløpsannlegg Holmestrand kommune Holmestrand kommune skal anlegge nytt vann- og avløpsanlegg som omfatter alle arbeider med sanering og separering av avløpssystemet og nye vannledninger, samt kabeltrase. Byggetiden vil vare i 9 måneder, fra mai 2021. Arbeidet vil være ferdig i mars 2022, med oppussing på vårparten.

Arbeidet vil bestå av utskiftning og separering av vann, overvann og spillvanns-ledninger.

Arbeidet vil foregå i Bilet, Sykehusveien, Morten Mullers gate og J.B Holtsveien, som vist på bildet. Det vil det anlegges ca. 1000 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde, med komplette kummer, samt reetablering av berørte veger.

Spørsmål?

Entreprenør: Arne Olav Lund
Prosjektleder i kommunen: Ronny Jacobsen, e-post: ronny.jacobsen@holmestrand.kommune.no

Til toppen