Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Kunngjøringer

Nytt veinavn "Kleivabakken" er vedtatt i Holmestrand kommune

kartutsnitt Hanekleiva - Klikk for stort bildeSideveien i Hanekleiva heter Kleivabakken. Holmestrand kommune Kleivabakken ble enstemmig vedtatt som nytt veinavn i sideveien i Hanekleiva (gatenummer: 1247) av formannskapet den 03.09.2021. 

FORM - NH-076/21 vedtak:

Nytt veinavn: Kleivabakken

Les saksfremlegget her.

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage rettes skriftlig til Holmestrand kommune på postmottak@holmestrand.kommune.no eller til postboks 312, 3081 Holmestrand.

Merkes 20/15647.

Til toppen