Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Nytt veinavn på Flatåsen er vedtatt

Ysteriveien ble enstemmig vedtatt som nytt veinavn i Flatåsen, Sande av Formannskapet den 11.06.2020. 

Klikk for stort bildeFlatåsen i Sande. Det er veien som går inn i det planlagte hyttefeltet som har fått navn.

FORM - NH-044/20 vedtak:

I medhold av Matrikkelloven §21, Matrikkelforskriften §51 og Lov om stadnamn vedtas Ysteriveien som nytt adressenavn I reguleringsplan for Flatåsen 3, planid 20150009. 

Les saksfremlegget her

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage rettes skriftlig til Holmestrand kommune på postmottak@holmestrand.kommune.no eller til postboks 312, 3081 Holemstrand.

Til toppen