Økte tilskuddssatser i tilskudd til drenering av jordbruksjord

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 2500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til 2500 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2022.

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på et omsøkte arealet ikke er påbegynt.

Her kan du lese mer om økte satser 

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord her