Områdenavn Hanekleiva næringspark øst og Hanekleiva næringspark vest vedtatt

Områdenavn Hanekleiva næringspark øst og Hanekleiva næringspark vest vedtatt

Hanekleiva næringspark øst og Hanekleiva næringspark vest ble enstemmig vedtatt av formannskapet som nytt områdenavn på Hanekleiva næringspark.

FORM - NH-107/22 vedtak: I medhold av Lov om stadnamn vedtar formannskapet følgende områdenavn på Hanekleiva næringspark:

Hanekleiva næringspark øst

Hanekleiva næringspark vest.

Les saksfremlegget

Saksfremlegg områdenavn Hanekleiva næringspark

 

Det er sendt ut brev til relevante lag/organisasjoner, utbyggere og eventuelle berørte grunneiere/festere.

Klage og klagefrist

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage rettes skriftlig til Holmestrand kommune på postmottak@holmestrand.kommune.no eller til postboks 312, 3081 Holmestrand. Merkes 22/54509.

Til toppen