Opphever ekstraordinær båndtvang

Torsdag 8. februar oppheves den ekstraordinære båndtvangen, med øyeblikkelig virkning.

Snøforhold har endret seg

Ekstraordinær båndtvang ble innført 3. januar for å beskytte hjortevilt grunnet de ekstraordinære snøforholdene i kommunen. Snøforholdene har nå endret seg slik at det ikke lenger er nødvendig med ekstraordinær båndtvang.

Opptre fortsatt hensynsfullt

Selv om ekstraordinær båndtvang oppheves skal hundeholder opptre hensynsfullt, slik hundeloven sier. Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, vilt eller eiendom.

Oppheving av forskrift vil bli publisert på www.lovdata.no og blir opphevet med hjemmel i hundeloven.

Ordinær båndtvang er fra 1. april 2024.