Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Østbygdaveien stengt

Østbygdaveien er stengt for kjøring ned mot sentrum i cirka fire uker fra 19. april. Kun nødetatene får kjøre igjennom her de neste fire ukene.

Østbygdaveien som går inn mot anleggsområdet hvor den nye Fylkesveien bygges, ble stengt mandag 19. april.

Nødetater og veitrafikksentralen ble varslet, men ikke skolebussene og de som bor i området. Fylkeskommunen har i etterkant organisert minibusser og taxier til barna som kommer fra Østbygda. Det ble i etterkant gitt beskjed via skolen til foreldrene hvordan kjøringen organiseres.

Det er åpnet opp for at nødetatene skal kunne kjøre via den gamle brua og igjennom anleggsområdet, det ryddes plass til dem om det er nødvendig.

Til toppen