Parkeringsstrategi i Holmestrand kommune - Høring

Parkeringsstrategi i Holmestrand kommune - Høring

Forslag til ny parkeringsstrategi legges ut til høring. Innspill må sendes til kommunen innen 31. juli 2022. Parkeringsplass - Klikk for stort bildeSi din mening om kommunens parkeringsstrategi Vestfoldkart  

I planstrategien for Holmestrand kommune, 19.11.2020, er det vedtatt at det skal lages en parkeringsstrategi, og at denne skal være «Bidrag til utvikling av Sande sentrum og Holmestrand by». Dagens praksis på de kommunale plassene er forskjellig både ifht tidsbegrensning og parkeringsavgift.

I Kommunestyrets møte 08.06.22 ble det gjort følgende vedtak:
«Forslag på ny parkeringsstrategi i Hof, Sande og Holmestrand sentrum legges ut på høring. Saken legges frem for endelig politisk vedtak etter at høringen er gjennomført.

Vi søker å ha en mindre differensiert håndtering av kommunens parkeringsarealer i sentraene av hensyn til brukervennlighet, samtidig som det søker å ta opp i seg innspill fra næringsdrivende om tilgjengelighet og å begrense handelslekkasje, samt sørge for rullering på plassene.

Det differensieres på by- og bygdesentrum, fordi det er ulik etterspørsel og behov for parkeringsreguleringer i de ulike sentraene.

Hof sentrum: Tidsbegrensning på maksimal parkeringstid på 10 timer.

Sande sentrum: alle kommunale arealer er gratis de første 3 timene (har i dag 2 timer gratis, ingen betaling), deretter timebetaling. Parkeringsbestemmelser gjelder alle hverdager fra kl 9-18, lørdag fra 9-15. Maksimal parkeringstid settes også her til 4 timer for hverdager og lørdager. Parkeringsbestemmelsene gjelder også for HC-plasser.

Holmestrand sentrum: alle kommunale arealer er gratis de første 3 timene (har pr i dag 0,5/1time gratis, deretter betaling), deretter timebetaling. Maksimal parkeringstid settes også her til 4 timer for hverdager og lørdager. Parkeringsbestemmelser gjelder alle hverdager fra kl 9-18, lørdag fra 9-15. Parkeringsbestemmelsene gjelder også for HC-plasser. Hakan Bobilparkering er avgiftsbelagt alle dager, hele døgnet. Parkeringskort på Hakan tilbys som i dag.»

Etter politisk behandling i juni 2022 legges forslaget til ny parkeringsstrategi i Hof, Sande og Holmestrand sentrum ut på høring. Har du innspill til forslaget kan de sendes kommunen innen 31.07.2022.

Alle som ønsker kan sende inn innspill til forslag på ny parkeringsstrategi. Send ditt skriftlige innspill på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no eller pr. brev til Holmestrand kommune, programområde samfunn, teknikk og miljø, Postboks 312, 3081 Holmestrand. 

  • Husk å tydelig markere at ditt innspill er rettet mot forslag til ny parkeringsstrategi.
  • Det må fremkomme hvor innspillet gjelder; Hof, Sande eller Holmestrand sentrum.  
  • Avsenders navn og adresse.

Dokumenter i saken

Saksfremlegg (hoveddokument) med vedlegg kan du se nedenfor: 

Parkeringsstrategi i Holmestrand kommune - hoveddokument (PDF, 712 kB)

Holmestrand sentrum - dagens regulering (PDF, 2 MB)

Sande sentrum - dagens regulering (PDF, 657 kB)

Hof flerbrukshus - administrasjonens forslag til ny regulering (PDF, 658 kB)

Holmestrand sentrum - administrasjonens forslag til ny regulering (PDF, 2 MB)

Sande sentrum - administrasjonens forslag til ny regulering (PDF, 662 kB)

Til toppen