Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Kunngjøringer

"Portforbud" for fjørfe

Fugleinfluensa: For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet.

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.

Om fugleinfluensa i Norge høsten 2020

Portforbudet gjelder også for økologiske fjørfe. Økologiregelverket tillater å holde fjørfe inne eller under tak i en begrenset periode på grunn av slike restriksjoner. Dette påvirker derfor ikke økologigodkjenningen av virksomheter eller statusen på produkter.

Fugleinfluensa påvist i Norge – hva betyr det for deg som har høner i hagen? 

Portforbudforskriften (Lovdata.no)

Forskrift om endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap 07.12.2020

Om «Portforbudforskriften» for fjørfe

Til toppen