Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Send inn ditt forslag for nytt veinavn på Bentsrud

Kartutsnitt Bentsrud - Klikk for stort bildeNy vei på Bentsrud trenger veinavn. Holmestrand kommune

Som følge av utbygging på Bentsrud i Holmestrand kommune er det behov for et nytt veinavn. Kommunen inviterer derfor til innsending av forslag til veinavn.

Aktuelle navn kan f.eks. være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn, dyr, blomster, treslag og kjente personer (ikke nålevende). Alle forslag må begrunnes.

Språkrådets retningslinjer for valg av nye veinavn sier at:

  1. Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen
  2. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
  3. Navnet bør passe på stedet
  4. Navnene bør være varierte
  5. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  6. Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
  7. En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavnene

Frist for innsending av forslag: 13. juni 2021

Forslag sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller

Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand

Merk saken med «21/3322».

Til toppen