Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Kunngjøringer

Send inn forslag for nytt veinavn i Hanekleiva

Sideveien i Hanekleiva skal få eget adressenavn og innbyggerne inviteres til å sende inn forslag.

Klikk for stort bildeSideveien i Hanekleiva skal få nytt veinavn.

En adresse skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne frem (jf. Matrikkelforskriften § 49). Dette gjelder spesielt nødetatene. Når en stikkvei eller sidevei har flere eiendommer knyttet til seg er det vanlig praksis å tildele denne veien et eget adressenavn (veinavn). Etter omleggingen av Hanekleiva har 12 eiendommer adresse til det som nå er en sidevei. Per i dag har disse eiendommene fortsatt adresse til Hanekleiva. Denne sideveien skal derfor nå bli gitt et eget adressenavn.

I den forbindelse inviterer vi nå til å komme med forslag til nytt adressenavn.

Aktuelle veinavn kan f.eks. være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn, dyr, blomster, treslag, kjente historiske personer (gjerne lokale), m.m.

Språkrådets retningslinjer for valg av nye veinavn sier:

  • Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen
  • Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navnene bør være varierte
  • Navnet bør ikke virke støttende eller komisk
  • Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
  • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer som del av adressenavn

Dyllebergveien

Da den nye veien fra rundkjøringen i Hanekleiva og mot Oreberg skulle få navn i 2018, ble Dyllebergveien foreslått. Det var et annet forslag som ble vedtatt, men det ble samtidig foreslått at Dyllebergveien kunne passe som et veinavn på sideveien som kom i Hanekleiva etter veiomleggingen hvis denne måtte få et eget navn.

Hvis noen har noen innspill til dette forslaget tar vi derfor gjerne imot det også.

 

Forslag til nytt veinavn eller andre innspill sendes kommunen innen 4.4.2021postmottak@holmestrand.kommune.no eller postboks 312, 3081 Holmestrand kommune og merkes med «20/15647». Alle forslag må begrunnes for å bli tatt med videre i prosessen.

Til toppen