Koronasituasjonen

29.11.2021 17.51

Kunngjøringer

Søk midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Ungdom står i ring - Klikk for stort bildeSøk om prosjektstøtte som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Pexels Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynsamfunn samt kommuner og fylkeskommuner kan søke. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog. 

Søknadsfrist er 6. desember

For 2022 har Bufdir valgt å prioritere fire områder:

  • Møteplasser 
  • Forebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett 
  • Rettighetsinformasjon 
  • Kartleggingsarbeid 

Med denne ordningen ønsker Bufdir å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement.

Søknader med nye ideer til tiltak, samarbeid og prosjekter som omhandler ulike diskrimineringsgrunnlag oppfordres spesielt til å søke. 

Les mer om ordningen og regelverket for 2022 på tilskuddsordningens nettsider

Til toppen