Søk om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Søk om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Nå er det igjen tid for å søke produksjonstilskudd. Søknadsfrist på del 1 av søknaden er 15. mars 2023.

Kuer ved Kalmosetra - Klikk for stort bildeKuer ved Kalmosetra Bjørn Elnan

Denne omgangen gjelder KUN for foretak som søker:

  • Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

Det må også registreres dyr som gir grunnlag for:

  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Tilskudd for grovfôrareal

(Disse to tilskuddene søkes det om i del 2, men foretaket må ha registrert i søknaden de dyr det disponerte per 1. mars for at disse skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)

Telledato er 1. mars. Søknadsfristen er 15. mars. Søknad kan likevel leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, men utbetalingen reduseres da med 1 000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Søknader som er levert innen søknadsfristen kan endres innen 29. mars.

Søknaden leveres via Altinn

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom det er noe spørsmål vedrørende søknadsprosessen

Om Produksjonstilskudd i jordbruket

Til toppen