Søk tilskudd til kultur- og idrettsformål

Søk tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kommunen gir hvert år tilskudd til forskjellige kultur- og idrettsformål for å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter for kommunens innbyggere. Nå kan foreninger søke tilskudd, og søknadsfrist er 15. april 2023.

Dette kan du søke om:

  • Medlemstilskudd
  • Driftstilskudd
  • Prosjekt-/ arrangementstilskudd
  • Etableringstilskudd

Søknadsfrist: 15. april 2023

Det er viktig å lese gjennom retningslinjene før søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn. Les mer om de ulike tilskuddene, retningslinjer og kriterier:

Retningslinjer og søknadsskjema for tilskudd til kultur- og idrettsformål

Til toppen