Tilbud om miljørevisjon og ny skogbruksplan

Tilbud om miljørevisjon og ny skogbruksplan

For å kunne selge tømmer fra egen skog må man ha en oppdatert skogbruksplan, ressursoversikt eller miljøregistrering. Skogbruksplanen er ditt viktigste verktøy for å få oversikt over verdiene i skogen din. Dette blir din samlede oversikt over skog- og miljøinformasjon på din eiendom. I tillegg er det et verktøy for planlegging av  skogbruk.

  Bilde av tre personer i skogen - Klikk for stort bildeSkogbruksplan Viken skog  

Til skogeiere i Holmestrand kommune tilbys det nå ny skogbruksplan med miljøregistrering. Planen gir deg oppdatert oversikt over skogressursene på din eiendom samtidig som du får oppdatert miljødokumentasjon slik at du kan selge tømmer til sertifiserte kjøpere. Planavdelingen i Viken skog SA har etter anbud fått oppdraget med å utarbeide skogbruksplaner med miljøregistreringer i kommunen.

Brosjyre: Tilbud om miljørevisjon og ny skogbruksplan (PDF, 8 MB)

Skjema for bestilling av skogbruksplan i Holmestrand (PDF, 183 kB) 

Bestillingsfrist 1. juni 2022.

Til toppen