Koronasituasjonen

17.06.2021 10.20

Kunngjøringer

Tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen 2021

Landbruks- og matdepartementet har 14.mai 2021 fastsatt Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen. Forskrifta trer i kraft umiddelbart.

Tilskudd til opplæringskostnader kan gis til foretak registrert i Enhetsregisteret, som produserer grønnsaker, frukt, bær eller poteter, og som ansetter sesongarbeidstakere i 2021:

  • a. med behov for opplæring og som ikke har vært ansatt hos foretaket tidligere,
  • b. med lovlig opphold i Norge og som ikke har kommet til landet på bakgrunn av forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen,
  • c. med timelønn i henhold til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene, og
  • d. som har vært ansatt og arbeidet hos foretaket i en stilling som tilsvarer minimum to ukers fulltidsstilling innenfor den produksjonen arbeidstaker mottok opplæring.

Tilskuddsats

Det gis et opplæringstilskudd på 6 500 kroner per arbeidstaker som oppfyller vilkårene etter § 2. § 4.

Søknad

Søknad om tilskudd kan sendes til Landbruksdirektoratet når minimum arbeidsperiode er gjennomført og senest innen 15. november 2021. Foretak som søker tilskudd skal benytte elektronisk søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søknadsskjema finner du her

Mer informasjon om den nye tilskuddsordningen

Til toppen