Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Kunngjøringer

Tilsynsgebyr for små avløpsanlegg

Glass med vann på et bord - Klikk for stort bildeNoe av gebyret går til analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag Pickpik I disse dager blir tilsynsgebyr for små avløpsanlegg sendt ut til registrerte eiere. Her finner du svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Kommunestyret har bestemt at alle som har innlagt vann og privat avløpsanlegg som betjener mindre enn 50 personer, skal betale årlig gebyr for tilsyn av anlegget. Gebyret i 2020 er på kr 542,- per anlegg. Årsgebyr for tilsyn og eventuelt gebyr for slamtømming erstatter altså gebyrene som tidligere har vært betalt til Holmestrand kommune. 

Spørsmål og svar om tilsynsgebyr

Kontakt

De seks kommunene Drammen, Holmestrand, Krødsherad, Lier, Modum og Øvre Eiker samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret og som sender ut tilsynsgebyrene på vegne av Holmestrand. Spørsmål kan rettes hit på e-post Tilsynet@lier.kommune.no eller tlf. 32 22 01 00

Les mer om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg

Til toppen