To fakturaer blir til en

To fakturaer blir til en

Holmestrand kommune slår sammen faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Frem til nå har Holmestrand sendt ut egen faktura for vann og avløp dersom eiendommen din er tilknyttet offentlig nett, renovasjon for private husholdninger, feiing og tilsyn og en egen faktura for eiendomsskatt til de som har det.

Fra og med 4. termin vil vi slå sammen disse to til en faktura. Den nye fakturaen vil hete eiendomsgebyr. Det står tydelig i selve fakturaen hva den gjelder, les den først. Du finner den også på min side.

Den nye fakturaen inneholder både kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Noen eiendommer har hatt forskjellig mottaker av faktura for kommunale avgifter og faktura for eiendomsskatt. Det er den som frem til nå har mottatt faktura for kommunale avgifter som vil få den samlede fakturaen. Ønsker man å endre på hvem som mottar fakturaen så gi beskjed om det  til postmottak@holmestrand.kommune.no Den kan ikke splittes på flere mottakere.

Har du tidligere mottatt flere fakturaer for kommunale avgifter på en og samme eiendom, vil du fortsatt motta flere, men eiendomsskatten for hele eiendommen vil kun ligge på en av dem.

Fakturaen har forfall 20. desember.

Avtalegiro

Dersom du har avtalegiro så pass på at beløpsgrensen på avtalen er høy nok til å dekke samlet terminbeløp. Har du kun hatt avtalegiro på eiendomsskatten må du opprette ny autogiroavtale for den nye fakturaen med eiendomsgebyr. Det gjør du i din bank.

Borettslag og sameier

For borettslag er borettslaget regningsmottaker. Eventuell fordeling på andelseiere må håndteres internt av borettslaget.

For boligsameier vil både eiendomsgebyrer og eiendomsskatt faktureres den enkelte eier. Et sameie med organisasjonsnummer kan registreres som regningsmottaker. Ta kontakt på postmottak@holmestrand.kommune.no 

Flere eiendommer

Har du flere eiendommer vil du få faktura for hver eiendom.

Spørsmål

Spørsmål om faktura kan du sende til: postmottak@holmestrand.kommune.no 

Har du spørsmål om grunnlaget for fakturaen så kontakt.

Tilsyn/feiing: Vestfold interkommunale brannvesen, feier@vibr.no 33 00 36 00

Renovasjon: VESAR, post@vesar.no 33 35 43 80

Oversikt over fakturaer

På min side finner du oversikt over de fakturaene du har mottatt fra Holmestrand kommune.

Til toppen