Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Kunngjøringer

Tre nye veier på Kleivantoppen trenger navn

Kartutsnitt Kleivantoppen - Klikk for stort bildeTre nye veier på Kleivantoppen trenger navn. Holmestrand kommune Som følge av utbygging på Kleivantoppen er det behov for veinavn på tre nye veier. Kommunen inviterer lokale foreninger til å komme med forslag til veinavn.

Aktuelle navn kan f.eks. være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn, dyr, blomster, treslag eller kjente personer (ikke nålevende). Alle forslag må begrunnes.

Språkrådets retningslinjer for valg av nye veinavn sier at:

- Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen

- Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen

- Navnet bør passe på stedet

- Navnene bør være varierte

- Navnet bør ikke virke støtende eller komisk

- Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale

- En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavnene

Forslag kan sendes innen 25. april 2021 til

postmottak@holmestrand.kommune.no eller

Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand og merkes «21/1940».

Til toppen