Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Kunngjøringer

Tre nye veinavn på Kleivantoppen er vedtatt

kartutsnitt Kleivantoppen - Klikk for stort bildeTre nye veinavn er vedtatt på Kleivantoppen Holmestrand kommune Trollstien, Nordkollen og Kleivantoppen  ble enstemmig vedtatt av formannskapet den 3. september 2021 som nye veinavn på Kleivantoppen (planid: 2017046).

FORM - NH-075/21 vedtak:

Vei 1: Trollstien

Vei 2: Nordkollen

Vei 3: Kleivantoppen

Les saksfremlegget her 

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget.

Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage rettes skriftlig til Holmestrand kommune på postmottak@holmestrand.kommune.no eller til postboks 312, 3081 Holmestrand.

Merkes 21/1940.

Til toppen