Uønsket utslipp av avløp i Fossdalen til Fossbekken følges opp

Uønsket utslipp av avløp i Fossdalen til Fossbekken følges opp

Bilde fra Fossdalen - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune har igangsatt tiltak etter uønsket utslipp Holmestrand kommune På grunn av en uønsket driftshendelse fikk vi denne uken et uønsket utslipp av avløp i Fossdalen til Fossbekken.

Det er viktig å ivareta naturen i dette området da det er kartlagt som svært viktig naturtype, og Holmestrand kommune har igangsatt tiltak.

Selvrens og fjerning av søppel

Tiltaket som blir iverksatt er å rense bekken gjennom «selvrens». Vannet stues opp og kjøres i intervall, og det tas opp papir og søppel i en rist.

Eventuell tilføres det vann til bekken for å øke gjennomstrømming. Det blir en del avløpssøppel i bekken og lukt kan forekommer. 

Tiltak med tunge maskiner og inngrep i kantsonen gjøres ikke, da slike tiltak gjør større skade enn selve utslippet.  

Bekken følges opp videre, og det tas vannprøve. Eventuelle videre tiltak vurderes fortløpende. 

Melding er sendt ut til berørte.

Meldinger fra vaktsentralen

Her finner du en oversikt over meldinger som Holmestrand kommune har sendt ut på SMS til innbyggere som hovedsakelig gjelder vann og avløp.

Til toppen