Utbyggingsavtale for Kleivantoppen legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd legges utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kleivantoppen (planID 2017046) ut på offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader til utbyggingsavtalen er 20.05.2023. Merknader kan rettes skriftlig til Holmestrand kommune, postmottak@holmestrand.kommune.no eller postboks 312, 3081 Holmestrand.  Kontaktperson ved spørsmål er: Mari Sønju, tlf: 33 05 95 00 eller e-post: mari.sonju@holmestrand.kommune.no.

Dokumenter i saken:

Fremforhandlet utbyggingsavtale Kleivantoppen (PDF, 254 kB)

Vedlegg 1 Planbestemmelser Kleivantoppen – Kopi (PDF, 753 kB)

Vedlegg 1 Reguleringsplankart (05.09.2022) – Kopi (PDF, 6 MB)

Vedlegg 2 H21 VA-anlegg kommunalt nett (002) – Kopi (PDF, 471 kB)

Vedlegg 3 Areal som viser fordrøyningsanlegg (PDF, 132 kB)

Vedlegg 4 Kart som viser garanti for ulike felter – Kopi (PDF, 273 kB)

Vedlegg 5 a) OVERTAKELSESFORRETNING - Prosedyre for overtakelsesforretning (PDF, 541 kB)

Vedlegg 5 b) Ferdigbefaring_sluttbefaring (PDF, 130 kB)

Vedlegg 5 c) SLUTTDOKUMENTASJON VA (PDF, 174 kB)

Vedlegg 5 d) OVERTAKELSESPROTOKOLL (PDF, 177 kB)

Vedlegg 6 Utkast til MVA-avtale (PDF, 513 kB)