Kunngjøringer

Utbyggingsavtale for Solbergjordet

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd varsles det at Holmestrand kommune starter opp forhandlinger med Trysilhus Areal AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Solbergjordet, planID 2016034.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle gjennomføring av reguleringsplanens rekkefølgekrav og forholdet til arealer regulert til offentlig formål.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til Holmestrand kommune på postmottak@holmestrand.kommune.no, eller postboks 312, 3081 Holmestrand.

Til toppen