Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Kunngjøringer

Utbyggingsavtale for Wingejordet nord, Sande, til offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, har framforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune og Sande Eiendomsutvikling AS, for gjennomføring av reguleringsplan for Wingejordet nord i Sande (planID 201660002), vedtatt av Sande kommunestyre den 07.05.2019.

Utbyggingsavtalens del 1 regulerer gjennomføring av områdereguleringsplan for Sande sentrum. Avtalens del 2 regulerer gjennomføring av reguleringsplan for Wingejordet nord, for tiltak fastsatt i reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser, samt overtakelse og drift og vedlikehold av arealene som er regulert til offentlig formål.

Det er i det framforhandlede forslaget ett punkt som ennå ikke er endelig avklart. Det gjelder framtidig drift og vedlikehold av arealet for lekeplass (o_BLK), jf. punkt 11 andre avsnitt. Det er i forslaget til  utbyggingsavtale lagt til grunn at de framtidige eierseksjonssameiene for BBB1 og BBB2 skal ha drifts- og vedlikeholdsansvar for vegetasjon, beplantning og grøntanlegg. I endelig avtale kan det være aktuelt å ta ut denne bestemmelsen, og at kommunen avtaler dette med eierseksjonssameiene i ettertid.

Uttalelser sendes skriftlig innen 20.01.2020

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen den 20.01.2020 til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand eller på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no.

Kontaktperson ved spørsmål er Jan Endre Aasmundtveit, tlf 33 05 95 20 eller e-post jan.endre.aasmundtveit@holmestrand.kommune.no.

Wingejordet nord
Tittel Publisert Type
Utbyggingsavtale Wingejordet nord Sande

Utbyggingsavtale Wingejordet nord Sande.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utbyggingsavtale Wingejordet nord Sande.pdf
Vedlegg 1-1 Plankart - områderegulering

Vedlegg 1-1 Plankart - områderegulering.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1-1 Plankart - områderegulering.pdf
Vedlegg 1-2 Planbestemmelse - vedtak 22

Vedlegg 1-2 Planbestemmelse - vedtak 22.05.2017 - revidert 13.06.17.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1-2 Planbestemmelse - vedtak 22.05.2017 - revidert 13.06.17.pdf
Vedlegg 1-3 Planbestemmelser - vedtak 09

Vedlegg 1-3 Planbestemmelser - vedtak 09.09.2015.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1-3 Planbestemmelser - vedtak 09.09.2015.pdf
Vedlegg 2-1 Plankart Wingejordet nord

Vedlegg 2-1 Plankart Wingejordet nord.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2-1 Plankart Wingejordet nord.pdf
Vedlegg 2-2 Reguleringsbestemmelser Wingejordet nord

Vedlegg 2-2 Reguleringsbestemmelser Wingejordet nord.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2-2 Reguleringsbestemmelser Wingejordet nord.pdf
Vedlegg 3 Beskrivelse av områdemodellen (kap 714 i planbeskrivelsen)

Vedlegg 3 Beskrivelse av områdemodellen (kap 714 i planbeskrivelsen).pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Beskrivelse av områdemodellen (kap 714 i planbeskrivelsen).pdf
Vedlegg 4-1 Kart over Eiendommen

Vedlegg 4-1 Kart over Eiendommen.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4-1 Kart over Eiendommen.pdf
Vedlegg 4-2 Illustrasjonsplan Wingejordet nord

Vedlegg 4-2 Illustrasjonsplan Wingejordet nord.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4-2 Illustrasjonsplan Wingejordet nord.pdf
Vedlegg 4-3 Foreløpig VA kart Wingejordet nord

Vedlegg 4-3 Foreløpig VA kart Wingejordet nord.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4-3 Foreløpig VA kart Wingejordet nord.pdf
Vedlegg 5 Utkast til avtale om justering av merverdiavgift

Vedlegg 5 Utkast til avtale om justering av merverdiavgift.pdf

19.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 Utkast til avtale om justering av merverdiavgift.pdf