Kunngjøringer

Varsel om endret trafikkbilde og anleggsvirksomhet i Holmestrand sentrum

Arbeid for å få nytt vann- og avløpssystem  - Klikk for stort bildeArbeid for å få nytt vann- og avløpssystem Holmestrand kommune Holmestrand kommune skal sanere, separere og utskiftning av eksisterende vann- og avløpsanlegg i Holmestrand sentrum. 

Arbeidet vil foregå i Langgaten fra og med Dr. Graarudsplass til avkjørselen Bakgaten, og videre opp Bakgaten, samt fra Tordenskjoldsgate 8 og opp til Jernbanegaten. Dette tilsvarer i alt ca. 400 meter komplette hovedgrøfter. Anleggsarbeidet vil foregå fra 24. august med ferdigstillelse 27. november 2020, og i en periode vil Langgaten bli stengt for trafikk.

Stengt for trafikk fra 7. september

Langgaten vil bli stengt for trafikk i perioden 07.09.-16.10. fra Dr. Graarudsplass til Bakgaten, som er hovedtyngden av anleggsutførelsen.

I perioden når Langgaten er stengt, vil det bli enveiskjøring i Jernbanegaten (Holmestrandgaten) sørover og Havnegaten nordover, som det er i dag. Det kommer til å bli skiltet «stengt for gjennomkjøring i sentrum» i utkanten av sentrum.

Tordenskjoldsgate og bakgaten vil ved behov bli helt eller delvis stengt innenfor anleggsperioden.

Anleggsarbeidene vil medføre begrenset fremkommelighet i sentrum og for den enkelte eiendom.

Endring i busstrasé

Det blir endring i busstraseen fra 7. september til 16. oktober.

Les om endringene på VKT sine nettsider

Til toppen