1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Varsel om endring av reguleringsplan - del av områderegulering (PlanID 20100004) for Langøya og del av detaljreguleringsplan (PlanID 20140027) for Sydbruddet

Varsel om endring av reguleringsplan - del av områderegulering (PlanID 20100004) for Langøya og del av detaljreguleringsplan (PlanID 20140027) for Sydbruddet

Plan, byggesak og landbruk varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 igangsatt forenklet planprosess – i forbindelse med endringer av planID 20100004 områderegulering for Langøya og del av detaljreguleringsplan PlanID 20140027 for Sydbruddet.
Kart over området  - Klikk for stort bildeKart med område for planendringen Multiconsult

Planendringen fremmes av Multiconsult AS, på vegne av NOAH Solutions AS.

Hensikt og bakgrunn for planendringen fremgår av vedleggene nedenfor. 

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger med videre som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, skal sendes skriftlig til: postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. Høringsfristen er: 15.09.2022.

Vedlegg til varselet: 

Planbeskrivelse - Endring av reguleringsplan for del av områderegulering for Langøya og del av detaljregulering for Sy(691195) (PDF, 3 MB)

01. Plankart driftfase - Reguleringsendring for del av områderegulering for Langøya(691196) (PDF, 2 MB)

01. Plankart etterbruksfase - Reguleringsendring for del av områderegulering for Langøya(691197) (PDF, 986 kB)

02. Planbestemmelser_wordkopi_Områderegulering_Langøya(691198) (PDF, 252 kB)

03. Plankart etterbruksfase - Reguleringsendring for del av detaljregulering for Sydbruddet(691199) (PDF, 752 kB)

04. Planbestemmelser_wordkopi_Detaljregulering_Sydbruddet(691200) (PDF, 192 kB)

05. ROS-analyse - 10221923-01-PLAN-RAP-002(691201) (PDF, 969 kB)

Vurdering i forhold til PBL §12-14(691202) (PDF, 3 MB)

Miljørisikovurdering - sydbruddet(691204) (PDF, 31 MB)  (tung fil)

Orientering om ajourføring av formålsgrenser sør i Sydbruddet på Langøya - gbnr 5081(691205) (PDF, 2 MB)

Til toppen