Koronasituasjonen

17.06.2021 10.20

Kunngjøringer

Veinavn på Kleivantoppen - Kunngjøring av høringsrunde

Kartutsnitt Kleivantoppen - Klikk for stort bildeVeinavn på Kleivantoppen - Kunngjøring av høringsrunde Holmestrand kommune Som følge av utbygging på Kleivantoppen er det behov for veinavn på tre nye veier.  Det har vært gjennomført en forslagsrunde og kommunen inviterer nå interesserte til høringsrunde i forbindelse med de innsendte forslagene.

Navnene som har blitt foreslått er:

Lågurtgranskogen (Vei 1)

Begrunnelse fra innsender: Navnet har blitt foreslått på bakgrunn av innsigelser fra Statsforvalteren på nettopp skogen og verning av dette området. Lågurtgranskog er granskog som vokser på rik, middels fuktig til tørr grunn, der lave urter i stor grad preger feltsjiktet. På svært rik, som oftest kalkrik grunn, typisk med innslag av blåveis, gaukesyre og hvitveis. Lågurtgranskog kan være verneverdig, som det gjelder for området her, for det kommer an på alder og sammensetning.

«Blomsternavn» (Vei 2 og 3)

Begrunnelse fra innsender: Viktig at den fortsatt beholder blomsternavn, som hele området har fått. Det indentifiserer hvor i Holmestrand Kleivanområdet er. For beredskap og sikkerhet er det bra å vite dette. Eks til Solliefeltet har fuglenavn og Fossfeltet har dyrenavn.

Trollstien (Vei 1)

Begrunnelse fra innsender: Trollstien er valgt da naturen er trolsk der, innsender ble som barn fortalt at det bodde troll der.

Nordkollen (Vei 2)

Begrunnelse fra innsender: Nordkollen er det høyeste punktet i området og har alltid hatt dette navnet.

Kleivantoppen (Vei 3)

Begrunnelse fra innsender: Kleivantoppen er navnet på reguleringsplanen og det er ønskelig å beholdet navnet i området.

Språkrådet oppfordrer til at eventuelle blomsternavn reflekterer naturen på stedet. Det er ønskelig med forslag til veinavn med passende blomsternavn.

Innspill til forslagene sendes kommunen innen 27.6.2021

postmottak@holmestrand.kommune.no eller postboks 312, 3081 Holmestrand kommune og merkes med «20/1940».

Alle forslag må begrunnes for å bli tatt med videre i prosessen.

Etter høringsrunde vil endelig navn vedtas politisk i formannskapet.

Til toppen