Forvaltning

Forvaltning

Virksomheten «Forvaltning og tjenestetildeling» består av to avdelinger. På denne siden får du informasjon om avdelingen «Forvaltning».

«Forvaltning» består av merkantile konsulenter samt systemkonsulent og systemansvarlig for fagprogrammene IKOS, GAT og CosDoc.

Avdelingen ivaretar oppgavene:

Avdelingen bistår virksomhetene innen «Helse og velferd», på områdene:

  • økonomi
  • statistikk
  • kjøp av tjenester
  • tilsyn med eksterne leverandører
  • evaluering av eksisterende avtaler 

I tillegg gjør denne avdelingen interne og eksterne faglige vurderinger og tilbyr veiledning til virksomhetene innen programområdet «Helse og velferd».

Ønsker du å lese om avdelingen «Tjenestekontor»?

Gå til siden «Tjenestekontoret».

Til toppen