Veiledning til søknad om økonomisk sosialhjelp

Du kan bidra til at din sak blir behandlet raskere og får riktig resultat. Dette gjør du ved å fylle ut søknadsskjemaet korrekt og ved å levere nødvendig dokumentasjon. For å gjøre dette enklere for deg, har vi utarbeidet denne veilederen. Dersom du trenger ytterligere veiledning i tilknytning til din søknad kan du be om hjelp fra oss.

Ved å undertegne fullmakten i søknadsskjemaet kan du i tillegg gjøre det lettere for oss å behandle saken din. Dette betyr imidlertid ikke at vi tar over ditt ansvar for å innhente nødvendig dokumentasjon. Det er heller ikke all informasjon/dokumentasjon vi får innhentet selv med fullmakt. Hvis du mener at du ikke er i stand til å innhente dokumentasjon på nåværende tidspunkt må du be oss om hjelp og kunne gi oss en redegjørelse for dette.

NB! Dersom du i søknadsskjemaet velger å krysse av for at noe av dokumentasjonen ikke er aktuell for din sak, må du forklare hvorfor under avkryssingsfeltet. Har du allerede levert denne dokumentasjonen kan du for eksempel skrive: «allerede levert»