Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Strategi og samfunnsutvikling

Strategi og samfunnsutvikling

Strategi og samfunnsutvikling omfatter funksjoner og tjenester som i stor grad jobber på tvers i kommunen. Dette er eksempelvis fellestjenester som IKT, HR-avdeling og økonomiavdeling. 

I tillegg ligger også kultur og NAV til dette programområdet, da også disse to virksomhetene har mye samarbeid med flere av de andre programområdene og virksomhetene, på lik linje med øvrige stab- og støttefunksjoner.

Også utgifter til folkevalgte og politisk sekretariat, samt overføringer til kirken og andre trossamfunn ligger til dette programområdet.

Til toppen