Om kulturavdelingen

Om kulturavdelingen

Bli mer kjent med kulturavdelingen i Holmestrand kommune.

Hva er kultur?

 • Begrepet ”Kultur” brukes i forskjellige betydninger:
 • De ulike kunstuttrykkene musikk, dans, drama/teater, billedkunst eller visuell kunst og litteratur.
 • I litt videre forstand omfatter kultur i tillegg til kunstuttrykkene kulturarv og kulturminner.
 • Den offentlige forvaltningen har innlemmet idrett og friluftsliv og barn og ungdomsarbeid i det utvidete kulturbegrepet.

Kultur blir ofte sett som ”limet i samfunnet”. Kultur har mange muligheter for å binde mennesker sammen, forsterker tilhørighet til folk og steder og gir meningsfulle fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. Ved å legge til rette for, stimulere og initiere til et rikt og mangfoldig kulturliv i kommunen gis innbyggerne mulighet til å utvikle seg flersidig, utdanne seg og reflektere over samfunnet vi lever 

Gir familier mulighet

Kulturtilbud gir også familier mulighet til å oppleve ting sammen: å se forestillinger, å gå turer i marka, å lære mer om historien på museer osv. Et godt kulturtilbud gjør en kommune til et attraktivt sted å bo og kan bidra til by- og stedsutvikling. Kulturlivet utgjør i tillegg en nødvendig infrastruktur for demokrati og ytringsfrihet.

Mangfold i kulturlivet

Å styrke mangfoldet i kulturlivet innebærer derfor en styrking av demokratiet. Kulturtilbudet har stor betydning for hver av oss som kilder til kunnskap og samfunnsforståelse. Gjennom å delta i kulturaktiviteter tilegner vi oss en ytringskompetanse som gir grunnlag for deltakelse i samfunnslivet. 

I Holmestrand har Kulturkontoret blant annet ansvar for:

 • Biblioteket
 • Kulturskolen
 • Ungdomsklubbene i Sande, Holmestrand og Hof
 • Frivillighetssentralene i Sande, Holmestrand og Hof
 • Den kulturelle skolesekken: profesjonelle konserter og forestillinger, utstillinger og workshops for elevene i grunnskolen.
 • Den kulturelle spaserstokken: profesjonelle konserter og forestillinger tilrettelagt for eldre.
 • Arrangementer i Biorama, Holmestrands teater med 400 sitteplasser og en stor scene. Kulturkontoret leier ut Biorama til lag og foreninger og til profesjonelle, men arrangerer også konserter i eget regi. 
 • Samarbeid med lag og foreninger gjennom Holmestrand Kulturråd og Holmestrand Idrettsråd
 • Tilrettelegging for gode idrettsarenaer i samarbeid med idretten og veiledning om spillemiddelsøknader.
 • Fordeling av tilskuddsmidler til lag og foreninger innenfor kultur og idrett
 • Holmestrand Ungdomsråd, hvor ungdommer involveres i (politiske) saker som angår dem.
 • Utdeling av Holmestrand Kulturpris
 • Registerering og forvaltning av kulturarv og kulturminner.

Kulturkontoret er tilgjengelig og åpent for spørsmål og samarbeid på det meste. Det er bare å sende en e-post eller ta en telefon og du får en hyggelig prat med en av medarbeiderne på kulturkontoret eller biblioteket.

Kulturkontorets facebookside