Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Teknisk

Teknisk

Teknisk er ett av fire programområder i Holmestrand kommune.

Programområdet består av:

 • Plan, byggesak og landbruk
 • Kommunalteknikk.

I tillegg løses visse oppgaver i stab direkte underlagt kommunalsjefen. Det gjelder bl.a. kommuneplanlegging, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon, kjøp og salg av fast eiendom, tingsrettslige forhold knyttet til kommunen som grunneier, rettstvister innenfor programområdet.

Plan, byggesak og landbruk utfører følgende lovpålagte oppgaver:

 • Forvaltning av geodata
 • Plan- og byggesaksbehandling
 • Ulovlighetsoppfølging
 • Fradeling, seksjonering, oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen
 • Oppgaver av juridisk karakter etter Friluftsloven
 • Landbrukssaker og forvaltning av vannressursene Eikeren og Aulivassdraget innenfor kommunens grenser

Kommunalteknikk utfører følgende oppgaver/tjenester:

 • Bygge, drifte og vedlikeholde kommunale bygg
 • Renhold av kommunale bygg
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde kommunalt vann- og avløpsnett
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde kommunale veier
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde parker og torg, idrettsanlegg, lekeplasser og friområder
 • Parkeringsdrift og håndhevelse av Vegtrafikkloven
 • Trafikkhavn, småbåthavn og skjærgårdstjeneste
 • Diverse utleie av kommunal grunn
 • Parkeringstillatelser for forflytningshemmede
 • Forurensning og klima

Kommunalsjef

Annette Finnerud
E-post: annette.finnerud@holmestrand.kommune.no
Tlf: 481 66 416

For vakttelefoner og meld feil

Til toppen