Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i digital form på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Holmestrand er lokalisert i det tidligere rådhuset i Sande. Det er fire personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder.

Bjørn Elnan (tjenestekoordinator)

Bjørn er tjenestekoordinator på landbrukskontoret. Bjørn har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning og har vært ansatt i Sande kommune siden 1988. 

Ivaylo Ivanov

Ivo kommer opprinnelig fra Bulgaria, men har vært bosatt i Norge siden 2007. Ivo har utdannelse innen økologisk landbruk og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017.

Dag Erik Arnesen

Dag Erik er er utdannet agrotekniker med tilleggsutdannelse innen natur- og miljøvernfag samt innen fiskeri og akvakultur. Dag Erik kommer fra stilling som landbruksrådgiver i Aure kommune og startet i jobben som landbruksrådgiver her hos oss i november 2018.

Jenny Malene Haarberg

Jenny kommer fra Steinkjer, har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning fra Høgskolen i Innlandet, og startet i jobben som landbruksrådgiver i oktober 2019.

Hvem har ansvar for hva?
 

Landbrukskontoret
Oppgave Holmestrand Sande
Jordbrukssaker Dag Erik Arnesen Ivaylo Ivanov
Skogbrukssaker Jenny Malene Haarberg Bjørn Elnan
Konsesjonssaker Dag Erik Arnesen og Jenny Malene Haarberg Ivaylo Ivanov og Bjørn Elnan
Saker til Innovasjon Norge Dag Erik Arnesen Ivaylo Ivanov
Viltforvaltning Jenny Malene Haarberg Bjørn Elnan
Jegerprøve Jenny Malene Haarberg Jenny Malene Haarberg
Fiskeforvaltning Jenny Malene Haarberg Bjørn Elnan
Vannområde - Eikeren og Breiangen Dag Erik Arnesen Dag Erik Arnesen
Motorferdsel i utmark Jenny Malene Haarberg Bjørn Elnan
Sande kommuneskog Bjørn Elnan

 

Slik får du kontakt

For å være sikker på å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd.

Plan/byggesak og landbruk, tlf. 481 86 044
Mandag til torsdag kl. 12.00 - 15.00

Til toppen