Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i digital form på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Om landbrukskontoret

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Holmestrand er lokalisert i det tidligere rådhuset i Sande. Det er fire personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder.

Bjørn Elnan (tjenestekoordinator)

Bjørn er tjenestekoordinator på landbrukskontoret. Bjørn har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning og har vært ansatt i Sande kommune siden 1988. 

Ivaylo Ivanov

Ivo kommer opprinnelig fra Bulgaria, men har vært bosatt i Norge siden 2007. Ivo har utdannelse innen økologisk landbruk og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017.

Dag Erik Arnesen

Dag Erik er er utdannet agrotekniker med tilleggsutdannelse innen natur- og miljøvernfag samt innen fiskeri og akvakultur. Dag Erik kommer fra stilling som landbruksrådgiver i Aure kommune og startet i jobben som landbruksrådgiver her hos oss i november 2018.

Kine Fliflet

Kine er utdannet i skogfag ved NMBU. Hun kommer fra stilling som rådgiver i enhet skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet. Kine startet i Holmestrand kommune i oktober 2021. 

Hvem har ansvar for hva?

Landbrukskontoret
Oppgave Holmestrand Sande
Jordbrukssaker Dag Erik Arnesen Ivaylo Ivanov
Skogbrukssaker Bjørn Elnan Bjørn Elnan
Konsesjonssaker Dag Erik Arnesen og Bjørn Elnan Ivaylo Ivanov og Bjørn Elnan
Saker til Innovasjon Norge Dag Erik Arnesen Ivaylo Ivanov
Viltforvaltning Bjørn Elnan Bjørn Elnan
Jegerprøve Bjørn Elnan Bjørn Elnan
Fiskeforvaltning Bjørn Elnan Bjørn Elnan
Motorferdsel i utmark Bjørn Elnan Bjørn Elnan
Sande kommuneskog Bjørn Elnan

Kontakt

For å være sikker på å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd. Se kontaktinfo nedenfor. 

Til toppen