Beredskapsplan for Holmestrand kommune

Beredskapsplan for Holmestrand kommune

For å være i forkant av de utfordringer som kan ramme lokalsamfunnet, og å sikre en gjennomgående beredskap mot et bredt spekter av farer og ulykker, har kommunen en plan for dette. Beredskapsplanen ble vedtatt i februar 2020.

Sikkerheten i samfunnet skal styrkes slik at befolkningen opplever hverdagen som trygg, og på en slik måte at samfunnet i utgangspunktet er i stand til å møte enhver trussel, og håndtere enhver situasjon.

Hvordan kommunen skal forholde seg til farer og ulykker

Planen beskriver hvordan kommunen skal forholde seg til de utfordringer farer og ulykker kan bringe med seg. De kommunale virksomhetene er ulike, og vil derfor ha behov for planer som er tilpasset de utfordringer de kan møte. Hver virksomhet har derfor sin egen plan. Samlet er alle virksomhetenes planer kommunens beredskapsplanverk. Den overordnede beredskapsplanen danner rammene for beredskapsplanverket.

Ansvar, nærhet, likhet og samvirke

Det legges vekt på prinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke, som ligger til grunn for alt beredskapsarbeid. Videre beskrives ansvarsfordelingen innenfor beredskapsarbeidet. Farer og ulykker som kan ramme kommunen vil variere i omfang, krav til ressursbruk, og innsats. Noe kan løses ved hjelp av kommunens normale tjenestetilbud, mens annet krever ekstraordinær oppfølging og styring.

Samlet danner overordnet beredskapsplan, ROS-analysen, og helse- og sosial beredskapsplan rammene for å revidere, oppdatere og fornye kommunens øvrige beredskapsplanverk.

Beredskap
Tittel Publisert Type
Helse og sosial beredskapsplan

Helse og sosial beredskapsplan.pdf

17.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helse og sosial beredskapsplan.pdf
Beredskapsplan Holmestrand kommune

Beredskapsplan Holmestrand kommune.pdf

17.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan.pdf
Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse.pdf

17.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risiko og sårbarhetsanalyse.pdf
Til toppen