Informasjon til innbyggere fra Speira (tidligere Hydro)

Speira ønsker å gjøre allmennheten kjent med sin virksomhet sett ut fra et sikkerhetsperspektiv for naboer og nærområdet. Dette innebærer en beskrivelse av de aktiviteter og farlige stoffer ved Speiras virksomhet som kan få konsekvenser for allmennheten ved en eventuell nød- og ulykkessituasjon.

Risikoanalyse foretatt av eksternt firma viser at sannsynligheten for en større ulykke som kan ramme lokalbefolkningen er svært liten.

Hvis hendelse oppstår

Ved uhell og ulykker varsles internt beredskapspersonell via interne varslingssystemer. Avhengig av type hendelse, omfang og potensiale, varsles brannvesen, politi og ambulanse samt kommunale myndigheter og andre myndigheter. Det er politiet som har ansvar og tillatelse til å varsle naboer og allmennheten. 

Ved en eventuell storulykke oppfordres det til å:

  • Oppholde seg innendørs
  • Lukke dører, vinduer og lufteluker
  • Etterkomme alle instrukser gitt av redningsledelse eller politi gjennom media eller direkte. 

Her finner du storulykke-informasjon til allmennheten om Botne Kirkevei og Weidemannsgate: 
 

Hydro
Tittel Publisert Type
Storulykke informasjon til allmennheten Botne Kirkevei 1

Storulykke informasjon til allmennheten Botne Kirkevei 1. rev 03.pdf

07.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Storulykke informasjon til allmennheten Botne Kirkevei 1. rev 04.pdf
Storulykke informasjon til allmennheten Weidemannsgate rev 03

Storulykke informasjon til allmennheten Weidemannsgate rev 03.pdf

07.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Storulykke informasjon til allmennheten Weidemannsgate rev 04.pdf

Spørsmål kan rettes til:

Kommunikasjonsansvarlig:
Fabrikksjef Robert Grønli, tlf. +47 992 82 301 E-post: robert.gronli@speira.com
Pressevakt Hydro: +47 22 53 82 10

Kontaktinformasjon til virksomheten:
Speira AS Avdeling Holmestrand
Botne Kirkevei 1
3080 HOLMESTRAND
Vestfold
www.speira.com