Råd om egenberedskap

Desinfeksjon og såpestykke - Klikk for stort bildeHa det du trenger hjemme Gaute Gjøl Dahle/DSB Norge er et land som for de fleste er trygt og godt, men samtidig er det ikke alle situasjoner vi kan forutse. Et eksempel er korona, som kom overraskende på oss alle.

Det å forberede seg er viktig, slik at vi sørger for god beredskap, både i det offentlige, private og som innbyggere, slik at vi står bedre rustet til å takle nye kriser. 

Hva er egenberedskap?

I en krise er det mange som trenger hjelp. Dersom en stor andel av innbyggerne i en kommune er i stand til å ta vare på seg selv, kan offentlige ressurser settes inn der behovet er størst. Derfor er det viktig at alle i samfunnet bidrar.

Vi er alle avhengige av blant annet mat, vann, strøm, tilgang på helsetjenester og legemidler, samt muligheten for å kunne kommunisere med omverdenen (via nett). Når en krise av ulike årsaker oppstår, kan det være at akkurat tilgangen på det mest nødvendige i hverdagen uteblir.

Alle bør derfor være kjent med hva man kan gjøre for å klare seg selv i noen dager. Tenk derfor over hvordan en eventuell krise vil kunne påvirke deg og din familie, og vurdere hvilke tiltak som bør gjøres. Egenberedskap betyr å være forberedt hvis uforutsette hendelser skulle inntreffe.

Slik kan du forberede deg

Det kan være mange årsaker til at kritiske hendelser eller kriser kan oppstå. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan bety at vi alle vil stå foran en rekke utfordringer. Det er derfor viktig å sørge for å ha det mest nødvendige tilgjengelig i minst tre dager.

Grunnleggende behov må dekkes ved en krise, og de viktigste er:

 • vann
 • mat
 • varme
 • legemidler
 • hygiene og sanitær
 • informasjon ved en krise

Hovedfokuset er at du kan ta vare på deg selv og familien, men tenk også gjennom hvilke andre du kjenner som kan trenge en utstrakt hånd. Kan du bidra med noe for å hjelpe?

Hvor finner du informasjon i en krise?

I en krisesituasjon er det viktig å sørge for at man har tilgang til informasjon om hva som skjer, hvilke forhåndsregler du må ta, hvilke retningslinjer du må følge og tiltak du bør gjøre.

Offentlig informasjon får du via nettsiden NRK.no, via beredskapskanalen NRK P1 (krever DAB-radio), TV, og sosiale medier. NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyhetsmedier og offentlige nettsider ikke er tilgjengelige. Noen tips for å sikre god tilgang på viktig informasjon:

 • Ha en DAB-radio som går på batteri.
 • Ekstra sett batterier.
 • Hvis du har bil, kan denne brukes til å lytte til radio og til å lade opp mobiltelefonen.

I krisesituasjoner er det viktig at du er ekstra nøye på å vurdere avsender/kilden til informasjonen du leser. Krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre feilinformasjon.

Lokal informasjon vil du finne på Holmestrand kommunes nettsider og på kommunens Facebookside. Du vil der fortløpende få viktig informasjon om hva som skjer, hva du bør gjøre og hvordan du eventuelt kan få hjelp fra kommunen. Informasjon om hva du skal gjøre dersom det skjer noe ved de store industribedriftene i kommunen legges ut på kommunens hjemmesider. Du finner for eksempel informasjon fra Hydro her.

Hvordan blir jeg varslet?

 • Varslingsanleggene (dvs. tyfoner eller på folkemunne kalt flyalarm) kan brukes når befolkningen skal varsles om akutt fare. Når alarmen uler, betyr det at du må søke informasjon. Sivilforsvaret har ansvar for disse varslingsanleggene. De tester disse to ganger i året.
 • I en krise som truer liv og helse, vil kommunen eller politiet sende ut tekstmelding på mobiltelefon til alle som oppholder seg i det relevante området.
 • Meldingen sendes ut på norsk og engelsk. Følg instruksjonene som blir gitt i tekstmeldingen.
 • Varslingsanleggene (tyfoner/flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare.

Dersom du ikke er bostedsregistrert i kommunen, kan du likevel bli varslet dersom du er registrert i varslingssystemet kommunen benytter. Gå inn på Servicevarsling.no og sjekk hva som står oppført på deg ved å klikke på «Sjekk din oppføring». Følg instruksjonene dersom du ønsker å registrere flere steder.

Hvor kan jeg få hjelp?

 • Trenger du hjelp er det viktig at du ber om det.
 • Ved akutt fare for liv og helse ringer du nødnumrene 110, 112 og 113.
 • Husk at ved store kriser, så kan det være utfordringer med kapasitet - og det kan ta lenger tid enn i en normalsituasjon for å få hjelp. Tenk igjennom om du har noen i din omgangskrets eller i ditt nabolag som du kan be om hjelp. Snakk med familie, venner, naboer, assistenter eller andre personer i livet ditt om hvordan en krise kan påvirke deg, og hva du har behov for av hjelp.
 • Kommunen vil på hjemmesiden og kommunens Facebookside fortelle deg hvor du kan ta kontakt for å få hjelp i den aktuelle krisen.

Egenberedskap ved funksjonsnedsettelser

En krise kan påvirke de med nedsatt funksjonsevne mer alvorlig enn andre. Du bør derfor tenke over hva en krise kan bety for deg og hvilke utfordringer du kan få. Å være forberedt på at noe kan inntreffe er lurt!

Mer informasjon

Les mer om egenberedskap i informasjonsheftet «Du er en del av Norges beredskap» som du kan laste ned i PDF-format på ulike språk. På Sikkerhverdag.no finner du mer informasjon.

På nettsiden til Norges Blindeforbund kan du også lytte til innholdet i brosjyren.

Kilde: DSB.no og Sikkerhverdag.no