Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon.

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg.

Les mer om egenberedskap

Her er det offentlige tilfluktsrommet i Holmestrand kommune

Tilfluktsrom
Sted Adresse Plass til antall personer
Holmestrand by sentrum Langgaten 14 800

Det er flere tilfluktsrom i kommunen, men de er ikke offisielle

.

Det er kommunen som eier og vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene. De private tilfluktsrommene må eieren vedlikeholde selv. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både de offentlige og private tilfluktsrommene.

Les mer om tilfluktsrom på sivilforsvarets nettsider

Til toppen