Siste nytt om koronaviruset

Koronastatus fra Holmestrand kommune pr. 13. mars

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock  I Holmestrand kommune har ulike problemstillinger og tiltak rundt koronasmitte-problematikken vært på dagsorden hos kommunedirektøren og hans ledergruppe - som et fast punkt på agendaen siden smittespredningen startet. Kommunens ledelse har fulgt med og er oppdatert på utviklingen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.

Pr kl. 16.30 den 13. mars 2020 kan Holmestrand kommune informere:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å iverksette regjeringens tiltak så gjøres følgende:

Barnehager og barneskoler/SFO i Holmestrand kommune:

Kommunen stenger skoler og barnehager fram til 26. mars, med mulighet for forlengelse, og med følgende unntak: Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Holmestrand kommune ber nå alle foreldre som berøres av unntaksbestemmelsene ta kontakt med barnehage/skole så raskt som mulig, og innen mandag 16. mars kl. 12.00, for å melde inn behov. Dette for at vi skal kunne planlegge dette på en god måte.

Alle virksomheter må ha et tilbud til barn av foreldre som har samfunnskritiske funksjoner.

Følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Les mer om samfunnskritiske funksjoner

Ungdomsskoler og andre utdanningsinstitusjoner er også stengt frem til 26. mars.
Hjemmeundervisning; det forventes at alle elever følger plan for hjemmeundervisning, og melder fra til lærer hvis de grunnet sykdom ikke kan delta.

Barna oppfordres til ikke å oppsøke eller samles i store grupper, men fortrinnsvis holde seg hjemme.

Ungdomsklubber i Holmestrand kommune

Er stengt frem til 26. mars med mulighet for forlengelse.

Bibliotekene i Holmestrand kommune

Er stengt frem til 26. mars med mulighet for forlengelse. Dette gjelder også meråpent bibliotek.

Kulturskolen

Er stengt frem til 26. mars med mulighet for forlengelse.

Sykehjem og omsorgsboliger (kommunale helsetjenester)

Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk. Det åpnes opp for besøk kun i helt nødvendige situasjoner. Ta kontakt med det enkelte sykehjem eller omsorgsbolig for avtale av besøk.

Holmestrand kommune har sikret adgangskontroll i alle helseinstitusjoner for å ivareta smittevern for pasienter. Pårørende har fått informasjon om adgangskontroll til sykehjemmene.

Rådhuset i Holmestrand og administrasjonsbygget i Sande

Rådhuset er stengt for besøk, med mindre man gjør en avtale i forkant.

Sentralbordet

Sentralbordene holder åpent som normalt, med forsterket bemanning.

Forbud og avlysning av arrangementer

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Frivillige

Frivillige oppfordres til å sjekke med lokale frivillige organisasjoner, siden kommunen har fått henvendelser om at de ønsker å bidra, for eksempel med matlevering til innbyggere i hjemmekarantene.

Tiltak for ansatte

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjaldt fra 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Ansatte som kan ha hjemmekontor og utføre sine oppgaver fra hjemmet gjør det. Kommunen utarbeider status på ansatte som møter på jobb, har hjemmekontor, og ansatte som ikke har arbeidsoppgaver og kan bidra til andre kritiske oppgaver i kommunen.