Siste nytt om koronaviruset

Koronastatus fra Holmestrand kommune pr. 16. mars

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock I Holmestrand kommune har ulike problemstillinger og tiltak rundt koronasmitte-problematikken vært på dagsorden hos kommunedirektøren og hans ledergruppe - som et fast punkt på agendaen siden smittespredningen startet. Kommunens ledelse har fulgt med og er oppdatert på utviklingen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.

Pr kl. 16.30 den 16. mars 2020 kan Holmestrand kommune informere:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å iverksette regjeringens tiltak så gjøres følgende:

Kommunen ønsker oversikt over tilgjengelig helsepersonell

Kommunen har allerede mottatt henvendelser fra mange med denne bakgrunnen som ønsker å bistå kommunen. Nå ber kommunen om at de som ønsker det, med helsefaglig utdannelse eller erfaring som jobber med helt andre oppgaver i dag, å registrere seg via et skjema på nettsiden. I første omgang ønsker kommunen en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom man kommer i en situasjon med mangel på personell, tar kommunen direkte kontakt.

Skoler i Holmestrand kommune

Det forventes at alle elever følger plan for hjemmeundervisning, og melder fra til lærer hvis de grunnet sykdom ikke kan delta.
Barna oppfordres til ikke å oppsøke eller samles i store grupper, men fortrinnsvis holde seg hjemme.

Råd og veiledning til foreldre/foresatte fra barneverntjensten

Barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Innbyggere som ønsker veiledning fra en fagperson som har god kompetanse på å veilede foreldre og foresatte, kan kontakte barneverntjenesten i kommunen på 954 42 020 hverdager fra kl. 08.30 – 15.00.

Plan, bygg, landbruk, kart og geodata I Holmestrand kommune

Som en konsekvens av nasjonale restriksjoner utsettes med øyeblikkelig virkning alle forhåndskonferanser og fysiske møter med eksterne deltagere til etter påsken 2020.

NAV Holmestrand

NAV Holmestrand har stengt Talenthuset og lukket selvbetjeningstiden i veiledningssenteret med virkning fra mandag 16. mars. Veiledningssenteret åpent fra 10-14, men dette kan endre seg.

For å hindre smitte og sikre at NAV sine medarbeidere er i stand til å ivareta sine oppgaver, ønsker NAV at flest mulig benytter andre kommunikasjonskanaler enn personlig oppmøte.

Ingen som har rett på økonomisk støtte skal miste den og alle som har behov for individuell oppfølging skal få det. NAV ønsker fortrinnsvis å gjennomføre samtaler og møter via telefon eller video. Mye informasjon ligger også på NAV sine nettsider.

Det blir I morgen opprettet egen vakttelefon på hverdager for innbyggere med behov for akutt bistand eller behov for individuell veiledning for å sikre økonomiske rettigheter.

Egne markedskontakter vil også bli tilgjengelige for arbeidsgivere med behov for kontakt med NAV i forbindelse med permittering eller annet.

Helsestasjonene i Holmestrand kommune

Fra mandag 16. mars er helsestasjon i Hof og Sande stengt. Det vil kun være drift fra Holmestrand helsestasjon i Langgaten 45. Avlysning og endring av timer vil bli gitt beskjed om på SMS.

Foreldre/foresatte med spørsmål til helsesykepleier eller jordmor i Holmestrand kommune, kan ringe 33 06 43 00. Telefonen er betjent av helsepersonell mandag til fredag fra kl 08.30 – 15.00.

Sykehjem og omsorgsboliger i Holmestrand kommune

Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk inntil videre grunnet koronaviruset. Det er kun i helt nødvendige situasjoner det åpnes opp for besøk fra pårørende.

Eget koronanummer ved legevakt I Drammen

Alle som henvender seg til legevakten i Drammen vedrørende koronaviruset, oppfordres til å ta kontakt på telefon 32 26 56 04 mellom klokken 08.00-23.00 eller på telefon 32 25 41 78.

Pasienter som sogner til Tønsberg legevakt (Hof og Holmestrand) som henvender seg med luftveissymptomer vil i de fleste tilfeller bli henvist videre av sin fastlege til egen luftveispoliklinikk ved Tønsberg legevakt.

Vil du bidra som frivillig?

Kommunen får henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra som frivillig. Kommunen oppfordrer innbyggere å sjekke med etablerte lokale frivillige organisasjoner, via frivilligaktiv.no og frivilligsentralene. Vi må verne om risikogruppene, og at det derfor kan vil være ønskelig at unge frivillige uten symptomer stiller seg disponible.