Siste nytt om koronaviruset

Koronastatus fra Holmestrand kommune pr. 17. mars

Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak.
Det er fortsatt kun en innbygger bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet.

Pr kl. 16.30 den 17. mars 2020 kan Holmestrand kommune informere:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å iverksette regjeringens tiltak:

Vil du bidra som frivillig?

Kommunen får henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra som frivillig. Kommunen oppfordrer innbyggere å sjekke med etablerte lokale frivillige organisasjoner, via frivilligaktiv.no og frivilligsentralene.

Kommunen ønsker oversikt over tilgjengelig helsepersonell

Det er 32 som har meldt seg som tilgjengelig helsepersonell siden kommunen åpnet opp skjema for registrering 16. Mars. Kommunen oppfordrer alle som ønsker det, med helsefaglig utdannelse eller erfaring som jobber med helt andre oppgaver i dag, å registrere seg via skjemaet. I første omgang ønsker kommunen en oversikt over tilgjengelig helsepersonell.

Skoler i Holmestrand kommune

Innbyggere med barn i barnehage og SFO skal ikke betale for dager barnehager og SFO er stengt. Faktura som er sendt for mars måned betales på vanlig måte, og overskytende beløp vil bli kreditert. Holmestrand kommune avventer ytterligere informasjon fra myndighetene for hvordan ordningen skal gjennomføres.

Informasjon til arbeidsgivere og næringsliv

Også i Holmestrand er det bedrifter som får ekstra store utfordringer i forbindelse med koronaviruset. Arbeidsgivere med behov for å kontakte NAV Holmestrand i forbindelse med permittering eller annet, kan ringe Arbeidsgivertelefonen på telefon 55 55 33 36. Her besvares spørsmål om rekruttering, sykefraværsoppfølging, refusjoner, permittering og omstilling m.m. 

NAV i Holmestrand kommune har opprettet et team med folk som står klare for å hjelpe

Nav Holmestrand sitt markedsteam:

Siri Daae Solberg, 452 06 984
Helle Løitegaard Heum , 413 43 619
Mona Grav Sandviken, 997 03 612
Næringsforening og næringssjef er også tilgjengelige.

Informasjon fra NAV Holmestrand til innbyggere

NAV Holmestrand har stengt Talenthuset. Veiledningssenteret på NAV Holmestrand er nå stengt for fysisk besøk. NAV Holmestrand er her for alle innbyggere i Holmestrand kommune. Om det er behov for personlig møte vil dette avtales individuelt.

NAV Holmestrand ønsker at publikum skal oppleve å bli godt ivaretatt, selv om NAV Holmestrand fysisk ikke lenger er tilgjengelige. De som har rett på økonomisk støtte, skal ikke miste den. Alle som har behov for individuell oppfølging skal få det. 

Innbyggere med behov for akutt bistand  kan ringe vakttelefonen på 406 43 571 mellom kl. 09 .00- 15.00 hverdager.

Innbyggere som ønsker å snakke med NAV Holmestrand om sine sosiale rettigheter, kan ringe sosiale tjenester tlf. 45 83 75 73 mellom 09.00-15.00 hverdager.

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark

NAV hjelpemiddelsentral stenger dørene for publikum. Koronapandemien påvirker tjenestene til NAV Hjelpemiddelsentral, men målsetningen er å kunne levere tjenester kontinuerlig under pandemien.

Eventuelle spørsmål rettes til Avdelingsdirektør Torgeir Stuestøl tlf: 959 72 540 eller Avdelingsleder Beatrice Lüttichau tlf 412 46 178.

Alle kommunens fysikalske institutter stengt

Alle kommunens fysikalske institutt ble stengt 16. mars 2020 grunnet vedtak fattet av helsedirektoratet. Det er satt opp plakater ved ytterdører og fysioterapeutene melder at de har sendt beskjed til egne pasienter. Noen få opprettholder individuell behandling