Siste nytt om koronaviruset

Koronastatus fra Holmestrand kommune pr. 2. april

Koronastatus i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKoronastatus i Holmestrand kommune Shutterstock Kommunens ledelse følger godt med og er oppdatert på utviklingen, og har daglige møter I kriseledelsen. Kommuneoverlegen har gitt gode råd, og kommunen har iverksatt flere tiltak. Det er 18 innbyggere bosatt i Holmestrand kommune som er bekreftet smittet. To av de som var syke er nå erklært friske.

Pr kl. 16.30 den 2. april 2020 kan Holmestrand kommune informere:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å iverksette regjeringens tiltak:

Bekreftet smittet beboer på Sande bo- og behandlingssenter i isolasjon

Per i dag er det bekreftet en smittet beboer på Sande bo- og behandlingssenter. Beboer er i isolasjon og blir fulgt opp godt av personalet.

Pårørende til alle beboere har blitt informert i telefonsamtale om situasjon på huset. Tiltak for smittespredning er satt i gang.

For å hindre smitte blir beboere med symptomer som kan tyde på en covid-19 infeksjon isolert og testet i tett samarbeid med legen.

Smittetilfellet blir tatt på høyeste alvor og alle ansatte som har vært i nærkontakt med den smittede beboer er satt i karantene.

På Sande BBS følges reglene som til enhver tid blir gitt fra Folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Reglene endrer seg i tråd med nye erfaringer, og prosedyrer blir tilpasset disse endringer fortløpende.

Alle ansatte som viser minste tegn til luftveisinfeksjon holder seg hjemme i karantene slik anbefalingen sier. Det er for tiden 32  ansatte i karantene på Sande BBS.

Ansatte jobber på færrest mulig avdelinger og det blir overhold regler om basal smittevern, avstand og hygienetiltak som er festet til gode prosedyrer. Det blir loggført hvile ansatte som har vært i nærkontakt med hvilken beboer for å kunne spore nærkontakter.

Til tross for stor antall ansatte i karantene klarer sykehjemmet å opprettholde forsvarlige tjenester til alle beboere.

Det har også vært et smittetilfelle i ledelsen, som har ført at alle ledere har vært i karantene, og det er ikke påvist noe smittespredning herfra. Ledere og administrasjon har jobbet, og jobber fortsatt delvis hjemmefra og har tett dialog med ansatte på sykehjemmet.

Sande BBS er som alle andre institusjoner stengt for besøk. Det holdes god kontakt med pårørende over telefon i disse tider hvor besøk ikke er tillatt.